On kasvamas kuskil üks pisike puu (pealkirjaks esimene rida)