Kuused on kuidagi tasased (pealkirjaks esimene rida)