Jakob töötab traktoriga. (pealkirjaks esimene rida)