Kui metsaserval kõnnib mõni kivi, (pealkirjaks esimene rida)