Poiss kui stepsli kallal torgid (pealkirjaks esimene rida)