Kunagi ammu uskusin, et kaks (pealkirjaks esimene rida)