Esimene tunnistus


Autor: 
Esimene lause: 
Täna antakse kätte esimesed tunnistused.
Sisukokkuvõte: 
Lapsed saavad kätte oma esimesed tunnistuse. Hinded ajavad neid pisut segadusse, kuna osa on teistmoodi kui vihikus, ning osa hindeid on osadel õpilastel üldse puudu. Õpetajalt küsides selgub, et viimane number tähistab puudumiste arvu.
AjakirjastAsukoht ajakirjasTäistekst DIGARis
nr.2, lk.11