Kuidas puud rändavad


Esimene lause: 
Ise tugevasti juurtega maas kinni, pidasid taimed omavahel nõu, kuidas saaks vähemalt oma lapsed saata uut ja avaramat elupaika otsima.
Sisukokkuvõte: 
Taimed mõtlesid, kuidas nad rännata saaksid. Puud valisid endale erinevad seemned, mis kergesti rändama läheksid, kas tuulega lennates, linnunokas või muul moel.
Märksõnad: 
RaamatustAsukoht raamatusMärkused
lk. 16-17
31 - 34
Jutu pealkirjaks "Kuidas mõned rändavad"