Eeskuju ja tagakuju


Autor: 
Esimene lause: 
Kerstil juhtus koolis iga päev midagi uut.
Sisukokkuvõte: 
Kersti sai oktoobrilapseks ja ütles kodus nooremale õele Liial, et on nüüd talle eeskujuks. Liia püüdiski olla sama usin kui vanem õde, aga kui suurem õde talle sassiläinud lõnga viskas ja selle ema õmbluskarpi käskis viia, läks väike Liia vaikselt teise tuppa ja harutas sasipuntra lahti. Kui Kersti seda nägi, ütles ta õele et nüüd on see talla eeskujuks.
Märksõnad: 
AjakirjastAsukoht ajakirjasTäistekst DIGARis
nr.2, lk. 4