Kui sa istud külmal maal (pealkirjaks esimene rida)