Emad olid sõjaaja lapsed (pealkirjaks esimene rida)