Väike kärbes ässa mängis (pealkirjaks esimene rida)