Usute et ufolaev välja ujus udust (pealkirjaks esimene rida)