Langevarjur kui sa lipsad lennuki pealt alla (pealkirjaks esimene rida)