Kae kombaini-põllult kollast kaera kaksab (pealkirjaks esimene rida)