Üles, üles!" hüüab hommik (pealkirjaks esimene rida)