Ö-l on täpid, nagu tähed (pealkirjaks esimene rida)