Šveitsi šeigil on üks šaakal (pealkirjaks esimene rida)