Juuri leiab igas metsas (pealkirjaks esimene rida)