Geiser purskab Islandil (pealkirjaks esimene rida)