Zoopargis on üks olevus (pealkirjaks esimene rida)