Oo, orav nüüd on omadega läbi (pealkirjaks esimene rida)