Koer kord nägi und, et kass (pealkirjaks esimene rida)