Hobusel juuksed on peas kui ka sabas (pealkirjaks esimene rida)