Kodu on korrast ära, kodu on läinud käest (pealkirjaks esimene rida)