Jant küll! Jonn jahti lastele peab juuliski (pealkirjaks esimene rida)