Eh, ebele ja eputa ja ehteid külge säti (pealkirjaks esimene rida)