C - vitamiin on viinamarja sees (pealkirjaks esimene rida)