Soovitus


Autor: 
Esimene rida: 
Kui teed ukse lahti,
Sisukokkuvõte: 
Luuletus inimestevahelistest suhetest