Üks orav elab valges puus (pealkirjaks esimene rida)