Kui hea, kui oskad ise lugeda! (pealkirjaks esimene rida)