Kes on näinud gladiooli (pealkirjaks esimene rida)