Seal, kus kõrge kastehein (pealkirjaks esimene rida)