Vaikses lahes täidab pugu (pealkirjaks esimene rida)