Harakal on lennus uljust (pealkirjaks esimene rida)