Kui masin ära kaevab maa (pealkirjaks esimene rida)