Nii pimme nigu kotin om nüid väl`län (pealkirjaks esimene rida)