Ammu on sügise tulekut tunda (pealkirjaks esimene rida)