Tigu roomas taevasse ning taevas ligines (pealkirjaks esimene rida)