Lehmalauta astus sisse kaamel (pealkirjaks esimene rida)