Kes selle tamme istutas? (pealkirjaks esimene rida)