Kasvada on rõõm ja rikkus, (pealkirjaks esimene rida)