Õnn mu lävest mööda sõidab. (pealkirjaks esimene rida)