Korjasime taimi. Käisime korjamas. (pealkirjaks esimene rida)