Kui lähed teele koidu eel (pealkirjaks esimene rida)