Kui sa hakkad otsima seda oma suurt kruusi, (pealkirjaks esimene rida)