Kui päikse ette sõidab pilv (pealkirjaks esimene rida)