Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus


Esimene lause: 
Miks on taaskasutus ja pakendiringlus vajalik?
Sisukokkuvõte: 
Kaksikutel Ellenil ja Eikil läheb kaduma väga nutikas prügisorteerimisrobot SodiBot. Lapsed asubad robotit otsima. Raamatus on eraldi tutvustatud Mida sorteeritakse, mis juhtub biojäätmetega, mis saab pakenditest, metallpakendite taaskasutus, paberi ja papi taaskasutus, riiete ja tekstiilide ringlus.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 2-47