Slängisupp


Autor: 
Esimene lause: 
"Õpilased, palun pange kõik kõrvalised asjad ära," ütles eesti keele õpetaja Kristja Jaak ja heitis kontrolliva pilgu klassi poole.
Sisukokkuvõte: 
Eesti keele tunnis oli tunnikontroll. Õpetaja Kristjan Jaagule jäi aina rohkem kõrvu slängi. Saara aitas õpetajat ja tunnis kasutatavad slängisõnad kirjutati edaspidi paberile ja visati ära. Släng oli lubatud vaid väljaspool kooli.
AjakirjastAsukoht ajakirjas
nr.3, lk. 4-5