Marten on tubli


Esimene lause: 
"Isa, mida tähendab ingoneerin?" tundis Marten huvi.
Sisukokkuvõte: 
Isa selgitab Martenile mida tähendab ignoreerima.
Märksõnad: 
AjakirjastAsukoht ajakirjas
nr.5, lk. 6-7